Філософська думка,
2012, № 1

 

До читачів

Останніми роками у «Філософській думці» сама собою склалася традиція розпочина¬ти рік числом, тематичний блок якого присвячений актуальному станові поважної філософської традиції чи напрямку філософського дискурсу. Серед них була феноме¬нологія, французька філософія, а цього року — антична філософія. Зайве казати тут про її значущість для філософського розуму — про це чимало сказано у подальших ма¬теріалах числа. Зазначимо лише одне: античність становить плідну метапозицію, що надає унікальні можливості для розуміння актуальної сучасності й нашої власної дій¬сності. А як відомо, це чи не найскладніше — мати погляд, вільний від сповитку та анґажованості поточним моментом.

Про деякі важливі, навіть ключові тематики філософської думки у вітчизняних умо¬вах доводиться вести мову не стільки в режимі продовження та розвитку існуючого напрямку мислення, а радше всупереч його неіснуванню. Якщо стосовно античності хтось вважатиме таке твердження перебільшенням — щиро порадіємо. Та навіть якщо звернення до античної думки й, тим паче, її компетентні дослідження є вельми спорадичними та скромними за обсягом, це зовсім не привід для розпачу. Навпаки — для тих, хто розпочинає свій інтелектуальний шлях, хто, вже маючи досвід і бажання вести дослідження, визначає точку докладання своїх творчих сил, тут постає чудова нагода здобути вагомі та значущі результати. Антична думка, як у її суто теоретич¬ному, так і в культурно-історичному вимірі є вдячною і продуктивною тематикою. І майже неоране українське інтелектуальне поле тут можна сприймати як виклик і заохочення до здобутків.

Тому пропонуємо цей тематичний блок як заклик до зусиль із дослідження античної спадщини й використання її потужного евристичного ресурсу в актуальному філософ¬ському мисленні. І, звісно, як запрошення до співпраці.
Серед інших тематичних блоків цього року редколегія планує звернутися до поняття свідомості в сучасній філософії, феномену католицької філософії, засад та евристич¬них можливостей філософії права, потенціалу та проблем політичного дискурсу тощо. Цей список завжди відкритий для ваших ініціатив. Хотілося б також, щоб українські філософи активніше використовували нові, щойно створювані часописом формати висловлення власних думок та інтелектуальних напрацювань. Йдеться, зокрема, про започатковану минулого року рубрику «Репліки», чий потенціал поки ще вкрай мало задіяний. Хотілося б, щоби читачі журналу мали змогу не лише прочитати якісну статтю, а й тою ж мірою відчути пульс інтелектуального життя у країні. Навіть якщо показники цього пульсу далекі від бажаних. Проблеми існують для того, щоб їх розв'язувати. Переконані, що можливості української філософської спільноти значно більші від того, що робиться на сьогодні. Життя триває, попри всі негаразди!

Зміст