«Якщо ми не знаємо, хто маніпулює, то не здатні розуміти, але пошук повинен відбуватися»
Г. Почепцов

Про видання: Почепцов Г. Мерлін, Супермен і Гаррі Поттер: конструювання нематеріального в масовій культурі. ‒ К. : Спадщина, 2013. ‒ 288 с.

Г. Почепцов один із багатьох дослідників, які вкотре наголошують на шалений розвиток медіа та все більшу розгубленість людини у цьому величезному інформаційному полі. Вже у передмові автор розглядає дану книгу як «путівник з нового інтелектуального інструментарію» і це не випадково. «Світ будується інтелектом і інтелектом руйнується», зазначає автор, і без відповідної підготовки ми не зможемо захиститися від впливу, який щоденно і щосекундно на нас здійснюється.

Структурно книга складається з п’яти глав, присвячених конструюванню нематеріального у різних сферах нашого життя. Зокрема, перша глава звернена до ментальності, а конкретніше – до ментальних революцій (автор виділяє три: неолітична-промислова-споживацька), які поступово сконструювали сучасне суспільство та його інструментарій. Однак це зовсім не означає, що кожен вміє адекватно вправлятися з цим інструментарієм. Масова культура, масова комунікація, масова свідомість та масова політика – це все феномени нової доби зі своїми правилами, героями та структурами впливу.

Ще одна глава, не менш цікава, описує способи конструювання сучасної міфології у сферах від бізнесу до економіки уяви (кіно, телебачення, комікси). Відтепер медіа вчать нас жити, бажати та робити правильний вибір. Сучасне телебачення готує нас до ще не сформульованих загроз та апокаліпсисів. У світлі цього Г. Почепцов намагається пояснити, що в умовах цієї односторонньої комунікації, коли інформація є відібраною та подається вже інтерпретованою, ‒ «готовою до вживання» так би мовити, зростає роль процесів самостійної обробки цієї інформації. Людина повинна виконувати роль не об’єкта, а суб’єкта такого впливу.

П’ята та шоста глави присвячені конструюванню у сфері розважального дискурсу, а також протистоянню віртуального та реального просторів. Ці сфери є потужними платформами для бізнесу та ідеології. Автор говорить, що ми звикли до існування масової свідомості та масової культури, однак існує й масова політика, що є для нас явищем новим. «Віртуальне» та «віртуальність» стають невід’ємними частинами нашого життя, а  таке поняття як «мрія» претендує замінити недосконалу реальність.

Загалом дане видання Г. Почепцова є досить непоганою спробою віднайти певні ключові точки впливу, які одночасно мають стати точками зміни для масової свідомості, а інакше, зазначає дослідник, не ми побудуємо наш світ, а світ побудує нас.