МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СВІТ ТА СУСПІЛЬСТВО: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ»

м. Одеса, 27-28 квітня 2012 р.

Загальна інформація

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану філософських, історичних, соціологічних та політичних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав.

Місце проведення: м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса»

До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти, науковці ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філософських, історичних, соціологічних та політичних наук.
Мова конференції: українська, російська та англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

1. Історичні науки
1.1. Історія України
1.2. Всесвітня історія
1.3. Археологія
1.4. Етнологія
1.5. Історіографія, джерелознавство
1.6. Історія науки й техніки
1.7. Антропологія

2. Філософські науки
2.1. Онтологія, гносеологія, феноменологія
2.2. Діалектика і методологія пізнання
2.3. Соціальна філософія та філософія історії
2.4. Філософська антропологія, філософія культури
2.5. Історія філософії
2.6. Логіка
2.7. Етика
2.8. Естетика
2.9. Філософія науки та освіти
2.10. Релігієзнавство
2.11. Українознавство
2.12. Богослов'я

3. Соціологічні науки
3.1. Теорія та історія соціології
3.2. Методологія та методи соціологічних досліджень
3.3. Соціальні структури та соціальні відносини
3.4. Спеціальні та галузеві соціології

4. Політичні науки
4.1. Теорія та історія політичної науки
4.2. Політичні інститути та процеси
4.3. Політична культура та ідеологія
4.4. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
4.5. Етнополітологія та етнодержавознавство

Деталі на сайті: http://www.pcdps.org.ua/index.php/konderencii.html