3-4 квітня 2015 року в Київському університеті ім. Б. Грінченка відбулася VІ Міжнародна конференція «Літературний процес: на перехресті глобалізацій них викликів».

Від кафедри культурології та філософії у конференції брала участь доц. Янковська Ж. О. із доповіддю «Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття».

Конференцію відкрив доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри літературознавства, компаративістики та соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка, головний редактор журналу «Українське слово і сучасність» Ярослав Олексійович Поліщук. Він же привітав присутніх від імені ректора університету Віктора  Олександровича Огнев’юка.

На конференції регіонально були представлені фактично усі провідні вузи України, включаючи східні області. Цікавими були виступи гостей із Польщі, Росії, та інших країн.

На першому пленарному засіданні особливо обговорюваною була доповідь Лавського Ярослава (Польща) «Геополітика і модель літературознавства: кілька спостережень» та Білоуса Петра Васильовича «Поняття ”простір літератури” у сучасному літературознавстві», що викликала зацікавлену дискусію.

У ході другого пленарного засідання жвавий інтерес викликали доповіді О. Є. Бондаревої «Реінкарнація диктатора Гітлера як міфологема сучасної української драми» та Я. О. Поліщука «Євромайдан як суспільна, медійна та літературна подія».

Далі робота конференції тривала у секціях та підсекціх, яких разом було сім. Зокрема, у другій підсекції першої секції («Порівняльні дослідження методології літературознавства») із зацікавленням обговорювалися доповіді доц. каф. історії української літератури Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна  М. П. Сподарця «Боротьба методологічних підходів у дослідженнях біографії Т. Г. Шевченка 1920-х – поч. 1930-х років» та проф. каф. української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка А. С. Брацкі «Періодизація літератури як стратегія гри з читачем».

На заключному засіданні було підведено підсумки конференції. Під час виступів провідні вчені зазначили, що стабільна періодичність та високий рівень проведення конференцій в Університеті ім. Б. Грінченка, обговорення нагальних проблем розвитку літературознавства засвідчують те, що цей навчальний заклад є фактично ведучим у розвитку цієї галузі гуманітаристики.