21 листопада 2012 року у Науковій бібліотеці Національного університету “Острозька академія” відбулась презентація навчального посібника під грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України кандидата філософських наук, доцента кафедри культурології та філософії Дмитра Шевчука “Сучасна політична філософія”.

Презентоване видання містить курс сучасної політичної філософії. Книга складається з трьох частин. Першу присвячено розгляду найбільш суттєвих проблем, що стали предметом дискусій у межах сучасної політичної філософії (наприклад, питання про сутність самої політичної філософії, зв’язок філософів із політикою, сучасне розуміння влади, дискурсивізація політичного світу), та феноменів, що впливають на сучасну політику (наприклад, міф, релігія, ідеологія, утопія, глобалізація). У другій частині проаналізовано основні напрямки сучасної політичної філософії та визначено їх основні ідеї. Третій розділ присвячено найбільш значимим постатям сучасної політичної філософії, які у своїх працях розробили оригінальні підходи до осмислення політичних та соціальних проблем сьогодення.

Навчальний посібник “Сучасна політична філософія” адресований, передусім, студентам, які навчаються за спеціальністю “політологія”, а також стане у пригоді усім тим, хто прагне долучитись до філософського осмислення “вічних” проблем політичного світу (справедливість і свобода, людина як політична істота, спільне благо, сучасна демократія, легітимність інституцій і т. д.), які й надалі не втрачають своєї актуальності та значення для розуміння політичного життя.


Під час виступу автор окреслив загальну концепцію політичної філософії, яку він прагне розвивати, вказав на найбільш значимі проблеми філософського осмислення політики. Зокрема, наголосив на тому, що трактує свій посібник як певний вступ до сучасної політичної філософії і поділився планами щодо доповнення та подальшого розвитку навчального курсу. Із рецензіями збірника виступили завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА Микола Зайцев та викладач цієї ж кафедри Максим Карповець. Микола Зайцев звернув увагу на те, що особливою цінністю книги є те, що вона спонукає читача до пошуку суті політичного як такого. В наш час, наголосив він, для сучасних політологів та політиків цього особливо не вистачає, аби досягати повного розуміння соціальних та політичних процесів, які характерні для сучасності. Максим Карповець під час виступу зосередився на антропологічних аспектах розгляду політичних феноменів, на які звернуто увагу в книзі Дмитра Шевчука.

Орім цього, було організовано невелику дискусію, під час якої студенти могли задати авторові питання та висловити свої коментарі щодо презентованого видання.

Під час підготовки використано та доповнено матеріал, що розміщений на інтернет-сторінці Наукової бібліотеки НаУОА http://lib.oa.edu.ua/about/news/2012/11-22

Фото: