Наукові збірники та журнали:

На кафедрі філософії КНЕУ ім. Вадима Гетьмана формується філософський альманах під назвою „УНІВЕРСИТЕТСЬКА КАФЕДРА“. Метою видання є задоволення та реалізація творчих і наукових інтересів професійних філософів, розвиток філософської освіти та науки в Україні, впровадження наукових, теоретичних та методологічних розробок в практику.
Основні рубрики альманаху:
культурологія,
аксіологія,
філософія,
етнологія,
дискусії,
рецензії,
анотації

Передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання: один раз на рік, обсяг — 12 друк. аркушів. Свідоцтво Мінюсту про державну реєстрацію КВ№17909-6759Р

Рукописи приймаються обсягом 0,5 д.а. Статті мають відповідати вимогам, викладеним у постанові ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 7—05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України“. Крім того, до статті має бути анотація українською та англійською мовою, а також перелік ключових слів.

Детальніше...

Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філософія, який є фаховим виданням ВАК із філософських дисциплін.  Термін прийому статей -  до 15 січня 2012 року. Матеріали слід надсилати: електронний варіант на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (обов’язково вказати тему листа «Наукові записки. Вип. 10»), а також паперовий варіант традиційною поштою на адресу: Кафедра культурології та філософії, Національний університет «Острозька академія», Рівненська обл. м. Острог, вул. Семінарська 2. 35800

До статті слід долучити: на окремому аркуші (окремим файлом для електронної версії) відомості про авторів: Прізвище, ім’я, по-батькові, вчене звання, вчений ступінь, посада, назва установи, поштова адреса (на яку буде пізніше вислано збірник), телефон та електронна адреса.

Крім цього, аспіранти повинні представити рецензію статті від наукового керівника, засвідчену печаткою установи; автори із вченим званням – рецензію на статтю від доктора чи кандидата філософських наук, або ж виписку із протоколу засідання кафедри чи Вченої ради університету із рекомендацією матеріалу до друку.

Детальні вимоги до статей дивіться в інформаційному листі - завантажити